ג'ון רוזמנד, העיתונאי כותב הטור הותיק ביותר בארה"ב קיבל במאי 2013 מכתב מהיועץ המשפטי של קנטאקי: הפסק לפרסם את עצותיך בטור, או שתסתכן בקנס או כלא. היועמ"ש והמועצה להכשרת פסיכולוגים מאמינים כי פרסום הטור של ג'ון (המפורסם ביותר מ 200 עיתונים) בעיתון בקנטאקי מהווה "עיסוק בפסיכולוגיה ללא רישיון". הסנקציות של קנטאקי הן חלק מגל לאומי המנצל…