המפגש עם הרקע הפוליטי המובהק של תנועת המחאה לא מעלה תובנה חדשה או מפתיעה במיוחד • לעומת זאת, החשיפה לאלימות הפיזית והמילולית שעמה נפגשו חברי 'התנועה הליברלית החדשה' שביקרו בהפגנה, מדליקה כמה נורות אזהרה • אם זו הרוח שמביאה עמה המחאה החברתית החדשה, האפשרות שהמוחים הללו יאחזו ביום מן הימים בכוח שלטוני די מעוררת חלחלה.…

  Russell Roberts is a professor of economics at the George Mason University Mercatus Center. Roberts founded and directed the Management Center (now the Center for Experiential Learning) at the John M. Olin School of Business at Washington University in St. Louis. Roberts is a regular commentator on business and economics for National Public Radio's…

Boaz Arad is a founder of and spokesman for the Israeli Freedom Movement, and the founder and publisher of the Israeli magazine and website Anochi, which is dedicated to the advancement of Objectivism. He has served on the editorial board at the Hebrew version of Business Week, authored a weekly column in the Israeli daily Makor Rishon, and…

Read and Talk on Arutz 7 News Several days after the Tal Law for religious exemptions from the IDFwas deemed illegal by the Supreme Court, members of the New Liberal Movement and the Movement for a Professional Army held a demonstration in Tel Aviv, in which they offered an alternative which might please all sides: turning the IDF…