אנו מסכמים 23 חודשי לימוד יקרים מפז… יקרים במיוחד לאזרחי ישראל משלמי המיסים שהמתינו בסבלנות לבשורת שיחרור המשק מלפיתת ההסתדרות, הפחתת המכסים, שיחרור הקרקעות והקלת הרגולציה ונטל המס בישראל. במועד חגיגי זה מוענקת תעודת הסיום לשר האוצר לפיד עם השלמת תקופת לימודיו בבית ספרנו. אנו מקווים כי את הממשלה הבאה תרכיב קואליציה שתעמיד בראש סדר…