גליון The Marker מיום שני הזכיר לי סצנה מפורסמת מהסרט "בריאן כוכב עליון" של מונטי פייתון. בישיבת תכנון של המחתרת לשחרור יהודה, שואל אחד הדמגוגים מה שלדעתו היא שאלה רטורית, "מה כבר הרומאים נתנו לנו?" להפתעתו, הקהל מתחיל לזרוק תשובות. "האקוודוקט," אומר אחד. "סניטציה", אומר שני. דרכים, ממשל ציבורי, בטחון, חינוך, שלום, יין. "אוי,…