הרפורמה בשירותי בריאות הנפש עברה לראשונה בכנסת לפני 16 שנה, אך אישורה הסופי מתעכב בועדת העבודה והרווחה. מספר חברי ועדה מצאו לנכון לעכב תוכנית אשר נתמכת ע"י הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות ועמותות המסייעות לנפגעי נפש. מעבר לכך, הרפורמה תואמת את ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי. לנוכח הכשלת הרפורמה נשאלת השאלה: לעבודה ולרווחה של מי דואגים…