בימים האחרונים נתקלתי בדעות של אנשים הטוענים שהנחיות הנגישות החדשות אינם דבר נורא כלל ושכל מי שמוטרד פשוט לא מבין את החוק. עיקר טענתם היא שההנחיות נוגעות אך ורק לאתרים גדולים ואינם מאיימים על אתרים קטנים כגון בלוגים. האמנם? דבר ראשון הלכתי לאתר האיגוד האינטרנט הישראלי ושם הייתה ההודעה הבאה: ״איגוד האינטרנט הישראלי מדגיש, כי…