מורסי נבחר בבחירות דמוקרטיות, אך האם למנהיג נבחר מותר לעשות הכל? האם בחירת מנהיג בבחירות מקדמת את החופש? עפ"י פרופ' סקובל, דמוקרטיות בהחלט יכולות לקדם חופש, אך אין זה מובטח. הסיבה טמונה במספר כשלים הגלומים במערכת הדמוקרטית: אם רוב מאמין במשהו, זה לא אומר שהדבר נכון. רוב יכול להיו עריץ, באותה מידה כמו מלכים. היסטורית, דמוקרטיות בחרות…