הויכוח על ייצוא הגז הינו עוד שלב בצמצום זכויות הקניין של היזמים בשותפויות הקידוחים. לפניכם הקלטת עימות בין בועז ארד, מנהל מרכז איין ראנד וממקימי התנועה הליברלית החדשה ואורי בן דוב מפעיל המאבק נגד ייצוא הגז בתכניתם של הראל סגל ואבישי עברי ברדיו גלי ישראל 23 ביוני 2013