אנו מסכמים 23 חודשי לימוד יקרים מפז… יקרים במיוחד לאזרחי ישראל משלמי המיסים שהמתינו בסבלנות לבשורת שיחרור המשק מלפיתת ההסתדרות, הפחתת המכסים, שיחרור הקרקעות והקלת הרגולציה ונטל המס בישראל. במועד חגיגי זה מוענקת תעודת הסיום לשר האוצר לפיד עם השלמת תקופת לימודיו בבית ספרנו. אנו מקווים כי את הממשלה הבאה תרכיב קואליציה שתעמיד בראש סדר…

"בדיוק כשם שאין כמו בצורת כדי להביא אותנו להעריך את המים, כך אין כמו העדרם של שינויי מחירים בשוק הנתון בפיקוח כדי לפקוח את עינינו לתפקידן של תנודות המחירים בשוק חופשי. מה קורה כאשר אין מניחים למחירים להשתנות באופן חופשי על-פי חוקי ההיצע והביקוש, אלא מקבעים אותם באמצעות צורות שונות של חוקי פיקוח על מחירים?…