איתן אבריאל סיקר בצורה יפה ומעניינת את ספרה החדש של מריאנה מצוקאטו, הטוענת כי מקור החדשנות נמצא בעיקר במגזר הציבורי ושהתפיסה לפיה המגזר הפרטי הינו דינמי, חדשני, מהיר ויעיל אינה אלא מיתוס. מצוקאטו אמנם כלכלנית אך אולי ראוי להתחיל עם זה שהיא התבקשה על ידי הממשל הבריטי להכין דו"ח על חדשנות, מחקר ופיתוח בבריטניה, כפי שמגלה…