"בתוך שלד של יישוב שהיה פעם עיירת תעשייה עדיין עמדו בתים ספורים. כל מה שהיה אפשר לקחת נלקח כבר מזמן, אך במקום נותרו כמה בני אדם. המבנים הריקים היו עיי חורבות אנכיים; לא שיני הזמן נגסו בהם, אלא בני אדם: קרשים נתלשו באקראי, טלאי גגות היו חסרים, חורים נותרו במרתפים מרוקנים" (איין ראנד, מרד הנפילים,…