התנועה הליברלית החדשה פועלת באופן מתמשך נגד אופן ההתנהלות הבריונית של ועדי העובדים המחזיקים במונופולים בחסות הממשלה. אנו דורשים לשנות את היחס בין המדינה לאזרח ולחדול מההתיחסות לאזרחי ישראל כנתינים שבויים. בחזון התנועה (סעיף ד) נכתב: "מפריטים נכון חברות ממשלתיות. המגזר הפרטי, שהוא יזמי ויצרני מתפקד כקטר הנושא את המשק ובו תלויה איכות החיים בישראל. המשק…

יש הרבה מהמטריד בפרשת אלון חסן יו"ר ועד העובדים של נמל אשדוד. לפי תחקיר של נחמה דואק בערוץ 2 אלון חסן היה לא רק יושב ראש ועד העובדים עם כוח לשבש את הכלכלה של ישראל במחי דוא"ל אחד אלא גם בעל מספר חברות שעשו עסקים עם הנמל – חברות נוספות היו בבעלות בני משפחתו או…