1238409-18.jpg

ועדי העובדים בחברות הממשלתיות הפכו לשק החבטות האופנתי. משר התחבורה כץ ועד יחימוביץ, נראה שפוליטיקאים מתחרים בניהם מי כועס יותר על התנהלותם הפסולה של הוועדים בחברות הממשלתיות. סטאטוסים בפייסבוק וראיונות בתקשורת הפכו את חסן מאשדוד ותורג'מן מחיפה משני אזרחים שומרי חוק לאויבי העם וסכנה לכלכלת המדינה.

אפשר להבין את הסלידה הציבורית מתנאי שכרם של עובדי הנמלים וחבריהם בחברות הממשלתיות. הרי עובדי חברות אלו נהנים מתנאי שכר מכובדים, טובים מהתנאים של רוב השכירים במשק הפרטי. רק מיעוט שכירים במגזר הפרטי, בדרגים גבוהים ועם כישורי עבודה מצוינים מצליחים להגיע לתנאי העסקה דומים לאלו בחברות הממשלתיות. וקשה להתרשם מרמת מצוינות גבוהה במיוחד בחברות אלו.

הגענו למצב בו אנשי השוק הפרטי עובדים קשה בשביל להרוויח את המשכורת והפנסיה של חברי הוועדים. אנשים נאבקים לסגור את החודש וחיים ברמת חיים נמוכה יותר מהאנשים האמורים להעניק לנו שירות.b2ap3_thumbnail_D_20131102-134825_1.jpg

הציבור רואה את ההבדלים בתנאי השכר ומתמרמר. הפוליטיקאים מריחים מרמור מרחוק ומתחילים להתחרות בניהם על הפיכתו לכוח פוליטי.

אין ספק שהסיטואציה יכולה להוליד כעסים ושנאה, אך אין מה להאשים את מר תורג'מן או את  חבריו מאשדוד במציאות הקיימת בישראל.

חברי הוועדים אינם עבריינים והם לא האחראים למצב, אלה הם הפוליטיקאים שלנו שקבעו ואישרו את תנאי השכר. אותם פוליטיקאים אשר נבחרו לשמור ולהגן על האינטרסים של הציבור, בחרו להטיב עם קבוצת בוחרים קטנה על חשבונו של הרוב, איך זה קורה?

בקלות. האנשים המחליטים על תנאי השכר, אינם משלמים אותו מכיסם או נושאים באחריות – זה התפקיד שלכם. את הפוליטיקאים מעניין להיבחר שוב והדרך למיקום ריאלי עוברת בריצוי הוועדים.

כך, הוועדים דואגים להכניס את אנשיהם למקומות הנכונים ובתמורה, הנבחרים דואגים לפנק בשכר. כאשר יש קשיים להזרים כספים באופן ישיר ובולט מהקופה הציבורית אז דואגים לשיפור תנאי הפנסיה; מה יקרה כאשר לא יהיה יותר תקציב לתנאי פנסיה שערורייתיים? זה כבר פחות חשוב, הפוליטיקאי קרוב לוודאי כבר פרש.

 הווידאו הבא מסביר כיצד השיטה עובדת בארה"ב, אצלנו המצב לא שונה בהרבה:

{"video":"http://youtu.be/FdA80edxfmo","width":"400","height":"225"}

 

הועדים ואנחנו 

רוב האוכלוסייה מועסקת בשוק הפרטי, תנאי השכר שלנו קשורים ותלויים בשביעות רצונו של המעסיק. לכן, מי שמעוניין לשמור על פרנסתו או לזכות בהעלאה חייב להשקיע בעבודתו, להשתדל ולהצטיין לשביעות רצונו של המעסיק. מסלולם של חברי הועד להעלאה פשוט בהרבה; מקדמים מועמד בבחירות המקדימות של המפלגה השולטת ובתמורה זוכים להטבות.

אפשר לשים לזה סוף. אם ציבור בוחרים גדול יבהיר לפוליטיקאים שנמאס לנו לעבוד עבור המשכורות של אנשים אחרים – יגיע היום בו הפוליטיקאים יתחילו לייצג את האינטרסים של כל קהל הבוחרים ולא קבוצה קטנה ומאוגדת.

תגובות