https://www.facebook.com/events/573578836121402/
אירוע יוצא דופן וחשוב: הרצאתו המרתקת של ד"ר מיכאל שראל, הכלכלן הראשי לשעבר של האוצר, שהתפטר ממשרד האוצר בשל מחלוקת עם יאיר לפיד על חוק מע"מ 0. זה הולך להיות מרתק במיוחד ומאוד רלוונטי לבחירות.
ביום ראשון הקרוב. תבואו!

תגובות