בשבוע שעבר התבשרנו על הקיצוץ בקיצבאות הילדים. ביקורת רבה הושמעה על המהלך, אך למעשה זהו ככל הנראה הצעד החיובי היחיד עד כה של שר האוצר הנוכחי. לא רק שמדובר בהחלטה נכונה כלכלית בטווח הקצר – קיצוץ בהוצאות הממשלה, כחלופה עדיפה ע"פ העלאת מיסים או העלאת הגירעון – אלא שהקיצוץ הספציפי הזה הוא בעל השלכות חיוביות…