תרומה לתנועה הליברלית החדשה

התנועה הליברלית החדשה היא גוף וולנטרי וכל החברים בה פועלים בהתנדבות מלאה.

תרומות לטובת פעילות התנועה מטופלות באמצעות "המרכז האובייקטיביסטי לחירות בע"מ (חל"צ) " חברה מספר 515607141

אפשר לתרום גם לחשבון הבנק של החברה לתועלת הציבור: הפקדות ישירות לבנק מזרחי (מס' בנק 20) סניף 472 מס' חשבון 372753 "המרכז האובייקטיביסטי לחירות בע"מ" (לציין לטובת התנועה הליברלית).".

תרומה חודשית סרט לחירות ₪35
תרומה חודשית פיצה לחירות – ₪25
תרומה חודשית פלאפל לחירות- ₪16
חברות שנתית בתנועה הליברלית החדשה – ₪160