אנו מסכמים 23 חודשי לימוד יקרים מפז… יקרים במיוחד לאזרחי ישראל משלמי המיסים שהמתינו בסבלנות לבשורת שיחרור המשק מלפיתת ההסתדרות, הפחתת המכסים, שיחרור הקרקעות והקלת הרגולציה ונטל המס בישראל.
במועד חגיגי זה מוענקת תעודת הסיום לשר האוצר לפיד עם השלמת תקופת לימודיו בבית ספרנו.
אנו מקווים כי את הממשלה הבאה תרכיב קואליציה שתעמיד בראש סדר העדיפויות את זכויות החיים והרכוש של אזרחי ישראל ותפעל לשחררם מנטל המיסים והרגולציות תוך הגדלת חירויות הפרט, השוק החופשי והקטנת הממשל.
מוזמנים לדון בנושא בקבוצת הדיונים שלנו

תגובות