תמונת מצב מתוך הנייר המקושר מדגימה כיצד משלמים אזרחי ישראל ביוקר עבור שירות מוניות מנוון שהולך ומצטמק ביחס לגודל האוכלוסיה תוך שמחירו מאמיר. מנגד יותר מאזרחי ישראל נאלצים להצטייד ברכב תוך הגדלת עלויות על משק הבית והכבדה על איכות הסביבה והבטיחות בדרכים.
התשלום עבור אחזקת רכב הינו השני במשקלו לאחר התשלום עבור דיור בישראל והפתרון בהישג יד.
http://www.jims-israel.org/PDF/159_1.pdf

תגובות