תחרות בין מבקרי הדף: השלימו את הטקסט אותו אומר ניסנקורן בתמונה. ההצעה שתזכה במירב הלייקים תזכה את המציע בספר מתנת התנועה.

כותב יואב בן פורת על הפרשה האחרונה של סחיטת מענק על ידי עובדי רשות המיסים " וכך ביום בהיר עוד אחת מכנופיות ההסתדרות שתתה לכם 93.5 מיליון ש"ח מהכיס. ככה בשושו, בקטנה." ראו פירוט:
http://www.themarker.com/career/1.2536881

למי שלא הבין מבהירה גם פרשה זאת כי מדינת ישראל שבוייה ואזרחיה משועבדים לתשלומי כופר לקבוצות הלחץ ההסתדרותיות. כל קבוצת עובדים מילטנטית המאוגדים בועד כוחני יכולה להעלות את דמי החסות הנדרשים על מנת לבצע את העבודה לשמה נשכרו העובדים.
הגיע הזמן לבטל את החוקים המאפשרים למיעוט של עובדים לכפות התאגדות בועד על רוב העובדים או לכפות בכלל השתייכות לועד ולצמצם את היקף השליטה של חברות ממשלתיות וציבוריות כספקיות השירותים הבלעדיות לאזרח.

תגובות