"בדיוק כשם שאין כמו בצורת כדי להביא אותנו להעריך את המים, כך אין כמו העדרם של שינויי מחירים בשוק הנתון בפיקוח כדי לפקוח את עינינו לתפקידן של תנודות המחירים בשוק חופשי. מה קורה כאשר אין מניחים למחירים להשתנות באופן חופשי על-פי חוקי ההיצע והביקוש, אלא מקבעים אותם באמצעות צורות שונות של חוקי פיקוח על מחירים? פיקוח על המחירים התקיים בזמן זה או אחר בארצות שונות ברחבי העולם. כך היה במשך מאות שנים – למעשה, אלפי שנים – כשהפיקוח הושת על כל דבר, החל במזון ובדיור וכלה בשירותים רפואיים.

בדרך-כלל מוטל פיקוח על המחירים כדי למנוע מהמחירים לעלות לרמה שהייתה נוצרת כתגובה להיצע ולביקוש. הצידוקים הפוליטיים לחוקים כאלה השתנו ממקום למקום ומזמן לזמן, אבל כמעט שלא חסר צידוק כשיש צורך פוליטי לבלום את מחיריו של פלוני למען אלמוני, שתמיכתו הפוליטית נראית חשובה יותר. עם זאת, נוסף על החוקים הקובעים "תקרה" להעלאת המחירים, יש גם חוקים הקובעים "רצפה" ומגבילים את הורדת המחירים.

ארצות רבות קבעו גבולות להורדת מחירים של מוצרים חקלאיים מסוימים, לפעמים תוך התחייבות בחוק מצד הממשלה לרכוש את תפוקת החקלאי כל אימת שמחירי השוק יורדים אל מתחת לרמה שנקבעה. נפוצים באותה מידה הם חוקי שכר מינימום הקובעים גבול תחתון לשיעור השכר. במקרה זה, הממשלה אינה מציעה כמעט אף פעם לרכוש את העבודה העודפת שהשוק החופשי אינו מעסיק, אף שבדרך-כלל היא מציעה דמי אבטלה המכסים שיעור מסוים מן השכר שהיה אפשר להרוויח לו היו העובדים מועסקים.

כדי להבין את תוצאותיו של פיקוח על המחירים יש להבין כיצד המחירים עולים ויורדים בשוק חופשי. אין בזה משהו נסתר, אבל חשוב להבהיר כהלכה את המתרחש. המחירים עולים מפני שהכמות המבוקשת עולה על הכמות המוצעת במחירים הקיימים. המחירים יורדים מפני שהכמות המוצעת עולה על הכמות המבוקשת במחירים הקיימים. במקרה הראשון אפשר לדבר על מחסור. המקרה השני מכונה עודף – אבל שני המקרים תלויים במחירים הקיימים. הדבר אולי פשוט, אבל פעמים רבות אין מבינים אותו, ולפעמים יש לכך תוצאות הרסניות.

בחינה מדוקדקת יותר מראה מדוע שורר מחסור כשהממשלה קובעת מחיר מרבי הנמוך מזה שהיה נקבע בשוק חופשי ומדוע יש עודף כשהממשלה קובעת מחירי מינימום הגבוהים מאלה שהיו שוררים בשוק חופשי."

מתוך הספר "יסודות הכלכלה" של תומס סואל, בהוצאת שלם.
ניתן להזמין את הספר כאן: http://shalempress.co.il/catalog/product.asp?id=88&catalogName=%EB%EC+%E4%F1%F4%F8%E9%ED

את הפרק על פיקוח מחירים ניתן לקרוא באתר מידה כאן:
http://mida.org.il/2014/03/20/פיקוח-על-המחירים/

תגובות