10264795_663875403677591_6174729744030546558_n.jpg

מסכים עם הדברים שאתה אומר, אך אלחם עד טיפת דמי האחרונה למען זכותך לאמר אותם" (*) אמר וולטיר שחי בין השנים 1694-1778. זאת היא תמצית חופש הביטוי ההכרחי לקיום חברה חופשית.

הצעת חוק מגונה חדשה של ח"כים משבע סיעות – מהאופוזיציה והקואליציה – קוראת להגביל את תפוצת העיתונים החינמיים, בהם "ישראל היום". על פי ההצעה, העיתון יחולק לאחר חצי שנה מיום הפצתו עבור "תמורה סמלית". הצעת החוק של חברי הכנסת איתן כבל (העבודה), רוברט אילטוב (הליכוד ביתנו), איילת שקד (הבית היהודי), אלעזר שטרן (התנועה), אריאל אטיאס (ש"ס), אילן גילאון (מרצ) ויואל רזבוזוב (יש עתיד), שמטרתה "קידום והגנת העיתונות הכתובה בישראל", קוראת להבטיח תנאים ל"תחרות אמיתית והוגנת בין העיתונים", לדבריהם.

אנו מצרים על הבורות וההתעלמות של המחוקקים בישראל ביחס עקרונות חירות הביטוי ונאבק נגד סתימת פיות בישראל.

לקריאה נוספת, ממאמרו של בועז ארד שפורסם בשנת 2009 ב"מקור ראשון" בעקבות הנסיון הקודם לסתימת פיות חקיקתית.
http://www.anochi.com/ישראל-של-אתמול-נגד-ישראל-היום-מאת-בועז-ארד

(*) קיימת מחלוקת באשר לייחוס מדוייק של הציטוט לוולטיר. ונראה כי לראשונה השתמשה בניסוח מדוייק זה אוולין ביאטריס הול ( Evelyn Beatrice Hall ) שכתבה סיכום על אמונותיו של וולטיר תחת השם Stephen G Tallentyre.

תגובות