תומכי ההתערבות הממשלתית בישראל אוהבים לקרוא לעצמם "סוציאל-דמוקרטים" ולהצביע על המדינות הנורדיות כדוגמא למדינות שבהן המודל ה"סוציאל-דמוקרטי", כלשונם, נוחל הצלחה.
מעיון בנתונים העדכניים ביותר של הOECD, ניתן לראות שההתערבות הממשלתית בכלכלה בישראל היא הגבוהה ביותר בקרב חברות הארגון, לאחר טורקיה, ואילו המדינות הנורדיות נהנות ממעורבות ממשלתית כמעט אפסית.
אנחנו מצטרפים בזאת לקריאה של ידידינו הסוציאל-דמוקרטים וקוראים לאמץ את המדיניות הנורדית בתחום הרגולציה וקביעת מחירים. הממשלה צריכה להפחית את הרגולציה למינימום ולהימנע מכל קביעת מחירים. התערבויות במנגנון המחירים הן תמיד הרסניות, וזה כולל גם התערבות במחירי מוצרים וגם במחירי עבודה (שכר מינימום למשל).
אם הממשלה תאמץ את מדיניות חוסר ההתערבות, הכלכלה הישראלית תפרח, וויכוחים לגבי איזה אחוזים לשדוד מהאזרחים כדי לממן רשת בטחון רחבה יהיו פחות אקוטיים.

כלכלת ישראל ב-OECD
דעת מיעוט
כלכלה חופשית לישראל
חופש לכולנו الحرية لنا جميعاً
הליברלים בליכוד

תגובות