{"video":"http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lKQYVmmhCmc","width":"400","height":"225"}

ביום חמישי, 15 בדצמבר 2011, שודרה כתבה רצרה במהדורה המרכזית של ערוץ 10 על מאבק המדינה ב"שיח" המתנהל כעת

עצומה למען זכותם של הורים לחנך את ילדיהם כראות עיניהם

מדי שנה פועל משרד החינוך כדי להביא לסגירתם של בתי ספר רבים, שהוקמו ע"י הורים שמבקשים ומגשימים את זכותם להיות האחראים על חינוך ילדיהם.

בית המשפט שב ומגן על זכותם של ההורים. בית המשפט שב ומזכיר כי "זכותם של הורים לגדל ולחנך את ילדיהם כראות עיניהם היא זכות חוקתית יסודית, זכות טבעית הטבועה ועולה מן הקשר בין ההורים לצאצאיהם". בית המשפט שב ומבהיר כי הסייג היחיד לזכות החוקתית והטבעית  של הורים הוא "פגיעה ברמה המצדיקה התערבות בהחלטותיהם של ההורים". ומהי פגיעה כזו? "מפגע חינוכי או נזק חמור מבחינה פדגוגית". (כל הציטוטים מפיו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, כבוד השופט מאיר שמגר).

זה לא מפריע לקברניטי משרד החינוך, לעשות שימוש ציני בחוק. תוך התעלמות מטובתם של הילדים ורצונם של הורים, הם מוצאים את הדרך לסגור בתי ספר בגלל אי-עמידה בתהליכים בירוקרטים אלה ואחרים. בתי-ספר אחרים מצליחים לשרוד , תוך שהם נאלצים להפנות מאות אלפי שקלים שנועדו לחינוך, אל ניהול הליכי משפט מיותרים מול משרד החינוך.

 

 לחתימה על העצומה

 

EDUCATION

תגובות