שכר המינימום נתפס כעזרה לשכבות החלשות, אך למעשה דווקא בשכבות החלשות ביותר הוא פוגע. שכר המינימום מהווה למעשה חסם כניסה משמעותי הן לשוק העבודה והן עבור עסקים, ועלייתו גורמת לפתיחת פחות עסקים ולעיתים סגירה של עסקים חדשים, מה שמוביל לקרטול שוק העבודה והפחתת מספר המתחרים בשוק הצרכני.

אם ברצוננו להקל את מצוקת יוקר המחיה עבור השכבות החלשות, יש לפתוח את השוק לתחרות. הורדת מכסים, ביטול תקנים, והחלפת רשיונות וזכיונות בתחרות חופשית בשוק יורידו את יוקר המחיה בצורה משמעותית, ללא צורך בכפיה ובלי לפגוע באחרים.

הצטרפו לתנועה הליברלית החדשה במאבקה למען חופש כלכלי ושגשוג.
לרישום להודעות התנועה באתר:
https://liberal.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94/

תגובות