שום רפורמה לא תבריא את מערכת ההשכלה היסודית והתיכונית בישראל הכבולה על ידי אינטרסים של אירגוני מורים המונעים שכר דיפרנציאלי על בסיס יכולות ופתיחות לתחרות. הדף כלכלת ישראל ב-OECD מעלה גרף המתאר את המצב העגום של כישורי המורים המדגים את הכישלון הגדול של מערכת החינוך בישראל.
הגרף לקוח ממבחן פיז"ה שבדק גם את כישורי המורים. המורים בישראל הם בעלי כישורים נמוכים הן בקריאה והן במתמטיקה. המורים בישראל מקבילים ברמת הכישורים שלהם לבעלי תעודה על ־תיכונית לא אקדמית בקנדה.
לעומת ישראל בפינלנד ויפן נמצאים המורים בראש ורמת הכישורים שלהם שווה לתואר אקדמי.
המחקר מראה שיש קשר חיובי בין כישורי המורים לכישורי התלמידים ובפינלנד וביפן, כישורי התלמידים הם מהגבוהים ב-OECD. כישורי התלמידים בישראל נמוכים מהממוצע. המחקר מראה שאם ישראל תעלה את כישורי המתמטיקה של המורים לרמה של פינלנד, הישגי התלמידים יעלו.
בנוסף העלנו את הגרף של תוצאות תלמידי ישראל בהתמודדות עם שאלות מתמטיות קלות בהשוואה עולמית הלקוח ממבחני פיז"ה 2012.

תגובות