קיראו את הדו"ח שסתיו שפיר מסתירה מהציבור…
השבוע בעימות בין בועז ארד מהתנועה לבין דפני ליף באולפן ערוץ 20 ציינה ליף את הנתון על 2 מיליון שוכרי דירות ״במצוקה״… מסתבר כי הנתון השקרי הזה מופץ בערוצים רבים על ידי סתיו שפיר.
מה הבעיה? הוא לא נכון.
יש בישראל כ590 אלף שוכרי דירות. מספר זה כולל גם את הדיור הציבורי ודיירים בדמי מפתח ומספר השוכרים הרלוונטים להצעת החוק בשוק הפרטי הוא כ-480 אלף בלבד.
סתיו שפיר יודעת זאת היטב. הנתונים פורטו בנייר שהיא עצמה הזמינה ממרכז המחקר של הכנסת ונמסר לה במרץ 2014. הדו"ח גם התריע מפני הנזקים הצפויים מהחקיקה המוצעת על ידה.
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03369.pdf
סתיו שפיר מנסה להעלים את הדו"ח ופועלת בניגוד להמלצותיו – אך אין סיבה שהציבור ישאר בור ביחס לנזקים הצפויים.
אנו ממליצים לכל אזרחי ישראל לעיין במסמך המצ"ב (בקישור מעל) שכן מספר השוכרים הוא רק נתון אחד שהיא בוחרת לעוות, למרבה עזות המצח היא מתעלמת ממצאים הרבה יותר חמורים ביחס להשלכות השליליות של הצעות החוק שלה שמופיעים בנייר שקיבלה לפי הזמנתה.

תגובות