פרסומי "הקרן החדשה" (וחלק נכבד מן התקשורת) מספרים לנו שאנו נמצאים במגמה מתמשכת של עוני… הם רק טועים בכיוון – בישראל יש מגמה מתמשכת של הקטנת העוני האבסולוטי ואפילו הקטנה של העוני היחסי.
התעמולה גם ממחזרת את הטענה שרוב העניים קמים בבוקר והולכים לעבוד ויוצרת מצד מטעה של "עובדים ועניים" עליו חוזרים דוברים רבים. הטענה מבוססת על נתונים מטעים שכן למרבה הפליאה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הבונה את הדו"ח מגדירה "עובד" כל אדם שעבד 4 שעות בחודש. לא בדיוק מה שמדמיינים כשחושבים על יציאה מידי בוקר ויציאה "לעבודה".

בדו"ח מצב העניים בישראל שפרסם ירדן גזית ממכון ירושלים לחקר שווקים, עולה כי בכל המדדים האובייקטיביים הלך מצבם של העניים והשתפר. על-פי הדו"ח, מצבם של העניים היה במגמת עלייה בכל מדד של רמת חיים: ביכולת לרכוש סל צרכים חיוניים, בהכנסה הריאלית, בשיעור הבעלות על מוצרים בני קיימה או בתוחלת החיים. כך, למשל, חלה ירידה של 18.8% בתחולת העוני הנמדד לפי רף הכנסה ריאלית קבוע בשנים 2004-2008, וירידה של 29% בתחולת העוני לפי מדד היכולת לרכוש סל צרכים חיוניים. גם המוביליות החברתית בישראל גבוהה מהמדווח, ורבים מן המוגדרים "עניים" הם בדרכם לחיים של רווחה. כאשר לפחות 30% מהעניים יוצאים ממעגל העוני בתוך שנתיים. ראו טבלה בתגובה הראשונה.

תגובות