פינת הצעת החוק המיותרת #8

ה"זוכה" השבוע: הצעת חוק יום הזיכרון ליצחק רבין (תיקון – קיום עצרת זיכרון מרכזית)

בהצעת חוק זו, מציעה ח"כ מיכל בירן ממפלגת העבודה להטיל על משלמי המיסים לממן עצרת זיכרון ליצחק רבין בכיכר רבין. עצרת זו היא בנוסף לעצרת הממלכתית שמשלמי המיסים מממנים כיום בהר הרצל ובנוסף לתכנית הלימודים המיוחדת ביום זה בבתי הספר.

בדברי ההסבר לחוק, כותבת ח"כ בירן:
"לא ייתכן כי גורמים פרטיים ייאלצו לקושש תרומות על מנת לממן אירוע ממלכתי בסדר גודל שכזה… הנצחתו של מי שנרצח בעודו מכהן כראש ממשלת ישראל חייבת להיות מאורגנת וממומנת על ידי המדינה."

לפולטיקאים הנטייה להאמין שכל מה שהוא בעל ערך צריך להיות מוכתב, מנוהל וממומן בכפייה ע"י המדינה. האמת היא, דווקא בגלל שההנצחה כה חשובה, היא צריכה להיעשות ע"י גורמים פרטיים באופן וולונטרי, ולא ע"י המדינה מכספים שנגבו בכפייה. מימון ממשלתי עלול להנתיח את האופי הפוליטי שהתחיל לאפיין את העצרת.

במהלך השנים האחרונות, אירוע רציחתו של ראש הממשלה והפצע המדמם שאותו אירוע השאיר בחברה הישראלית, שימשו יותר ויותר ככלי לניגוח פוליטי מאשר אירוע זיכרון שבא לשמר זיכרון כואב וקריאה להידברות ושותפות דרך.

עד היום, העצרת בכיכר רבין מומנה על ידי מפלגת העבודה יחד עם גורמים פרטיים אחרים מהמגזר השלישי, ותמיד במקביל לאירועים הממלכתיים הרשמיים בהר הרצל. במשך השנים, יותר ויותר חלקים מהקהילה הפוליטית הודרו מהאירוע בכיכר רבין. ייתכן מאד שהסיבה לכך היא התגברות הזיקה שבין העצרת לבין מפלגת העבודה ונציגיה. האירוע האחרון, אותו אירוע שתחילה בוטל לכאורה מחוסר תקציב להפיק אותו, הוא אירוע שנציגי מר"צ הודרו ממנו ושאר הציבור בחר שלא להשתתף בו.

מתברר שכיום העצרת בכיכר רבין היא עצרת פוליטית לקידום מפלגת העבודה. אף אם היינו מוצים סיבה להטיל את מימון העצרת על משלמי המיסים, בנסיבות הנוכחיות ברור שזה אסור.

איילת שקד
Tamar Zandberg תמר זנדברג
Rabin Square
חקיקה

גרפיקה: Eran Ron

תגובות