פורום קהלת Kohelet Forum מתכבדים להציג לעיונכם את המהדורה המקוצרת של ספר התרשימים – דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי – השני בסדרה שמפרסם פורום קהלת לכלכלה.
פרסום זה כולל מידע על התוואי הכלכלי והחברתי שישראל צועדת בו. כל עמוד בספר מכיל תרשים אחד וטקסט נלווה קצר, תקוותנו היא שהשילוב בין שניהם יאפשר הבנה רחבה של הסוגיות המרכזיות של הכלכלה הישראלית.
האפיון של ההצלחות וגם של המכשולים שנותרו בדרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי מבוסס על נתונים סטטיסטיים רשמיים המקובלים על קהל הכלכלנים בישראל. יחד עם זאת, אפיון זה אינו תואם בהכרח את השיח הרווח בציבור הישראלי בשנים האחרונות.
הקישור למהדורה העברית המקוצרת של הספר:
http://www.slideshare.net/Anochi/ss-71506314

הקישור למהדורה האנגלית המקוצרת של הספר:
http://www.slideshare.net/Anochi/en-71506339

פורום קהלת ישלח את העותק המודפס של החוברת המלאה לכל מי שיפנה בבקשה למייל [email protected]

תגובות