1-BooksLaw.jpg

 

התנועה הליברלית החדשה יצאה במבצע החתמה של אזרחי ישראל בקריאה לביטול חוק הספרים. התנועה קוראת לממשלת ישראל ולשרה לימור ליבנת לתקן את הטעות ולבטל את חוק הספרים שתוצאותיו הקשות כבר נראות בשטח.

השוואות בינלאומיות הראו כי מדינות אירופאיות שהטילו מגבלות על תמחור ספרים הוציאו 0.8-1.7 כותרים בשנה ל-1,000 נפש, בעוד מדינות שלא הטילו מגבלות כאלו הוציאו 1.14-5.8 ספרים ל-1,000 נפש.

במהלך דיוני ועדת החינוך בה התרענו מפני נזקי החוק (קישור) חזרו והצהירו השרה לבנת ויו"ר הועדה חה"כ עמרם מיצנע כי יבחנו את יישום החוק ואת השפעותיו; כעת כשהנזקים של 5 חודשי פעילות ראשונה ניכרים בשטח הגיע הזמן להסיק מסקנות ולהבין כי הנזקים שמפניהם התרענו מתגשמים בטרם יגרם נזק נוסף.

התנועה הכריזה על יום כניסת החוק לתוקף, ה-6 בפברואר כיום זיכרון לספרות הישראלית ותמשיך לציינו עד שיבוטל החוק.

לחתימה על העצומה 

לחתימה

 

 (בתמונת העצומה: קריאה לציבור ולמחוקקים אותה פרסמה התנועה הליברלית בטרם כניסת החוק לתוקף).

תגובות