69-Pib6P2GW7E.jpg

התנועה הליברלית החדשה תקיים דוכן הסברה במסגרת אירועי המחאה המתחדשים בשבת הקרובה (12 במאי). החל מן השעה 17:00 ניתן להגיע לפגוש את נציגינו בדוכן בכיכר רבין.

תגובות