על רקע הקמפיין התקשורתי העוסק בסמכותה של שרת התרבות לבחור אילו מוסדות תרבות ואילו מופעי תרבות לממן. המבקרים את השרה טוענים כי זוהי שיטה של משטר פאשיסטי, וכי מדובר בסתימת פיות ובפגיעה חמורה בחופש הביטוי.
אנו מסכימים עם קיומה של בעיה, אך המבקרים שקולם נשמע בתקשורת, אינם מזהים את הבעיה במלואה. הבעיה אינה בכך ששרת התרבות מחליטה אילו מוסדות תרבות ואילו מופעי תרבות ימומנו מכספי ציבור; זה בסמכותה המלאה. הבעיה היא עם עצם קיומו של משרד שקובע מהי תרבות הראויה לקידום ומה לא.

אנו תומכים בגישה השוללת את הצורך בקיומו של משרד תרבות, שכן את ההכרעה מה הוא מופע תרבות ראוי – יש לשאיר בידי הציבור.
יואילו בטובם המבקרים את השרה רגב לדרוש את סגירתו המלאה של משרד התרבות, הורדת מס באופן יחסי מכתפי הציבור, והעברת ההכרעה בנושאים תרבותיים לכל אדם הצורך תרבות ביחס להעדפותיו.

תגובות