על חוק ומוסר: החוק והמוסר משולים לשני מעגלים חופפים חלקית – לא כל מה שמוסרי חוקי ולא כל מה שחוקי מוסרי. זיכרו זאת כשתשמעו את הפוליטיקאי הבא מציין כי הוא נגד X משום ש-X אינו חוקי.
(כאשר טועים לראות בחוק ובמוסר מעגלים זהים וחופפים אנו רואים טרגדיות כמשפטו והוצאתו להורג של סוקרטס מתרחשות)

תגובות