עידכוני מפגשי מועדון הדיבייט הליברלי Liberty debate Socieity לתקופה הקרובה.
בתמונות: דיבייט ראווה בנושא שוברים בחינוך מכנס החירות וכנס SFL השנה.
http://messages.responder.co.il/1986945/?fields[%D7%A9%D7%9D]=NEWSCAST&fields[%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8+%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99]=boaz%40aynrand.org.il&fields[%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8+SMS]=054-4737998&

תגובות