עוד ציוץ ופוסט משובחים של הסולידית – בונים את הסכר בפני שיטפון החקיקה של מדינת הגננת.
התגובה נכתבה לפוסט של שלי יחימוביץ בוא היא מציינת: "יש ויכוח תמידי, הוא גם עולה מדי פעם בועדת חוץ ובטחון שאני חברה בה, על החזון והתפקיד של צה"ל.
הגישה הקיצונית אומרת שרק מה שיורה זה צה"ל. האחרת גורסת שצה"ל, כצבא העם, חייב לקחת אחריות על כל חלקי החברה הישראלית, לעסוק גם במה שמחנך, מכנס, בונה נראטיב ערכי וזהותי.
באורח פלא, כל חלקי הועדה, משמאל ועד ימין, מתכנסים תמיד לכוון הרחב יותר של משמעויותיו של הצבא שלנו."

תגובות