סתיו שפיר הולכת לעלות לכנסת חוק שדה פקטו יפגע בכל מי ששוכר דירה, לפחות לפי מרבית המומחים בתחום. מה אתם הולכים לעשות לגבי כך?

*
א. http://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel/poll-results?SurveyID=SV_6upyzeUpI73V5k0

ב. https://www.facebook.com/omer.moav/posts/10208534043574175

תגובות