#סיפורלשבת
הלכו הסטודנטים אל ההסתדרות ושאלו: "במה גדול כוחך?"
צחקה ההסתדרות בחביבות וענתה: "סטודנטים יקרים, כשתגדלו תבינו כי מה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח".
חזרו הסטודנטים למעונות וחשבו… וחשבו… וחשבו… ואז הבינו.
הבינו כי בכוחם לשעבד את דורות הסטודנטים לעתיד תמורת אתנן פוליטי.
וכל השאר הרי הוא כתוב על מסך ההצבעות בכנסת.
"תודה" לנפתלי בנט, מירב בין ארי ושולי מועלם שהרחיבו את מנגנוני הכפייה ההסתדרותיים בישראל. אכן "הישג".
נפתלי בנט
מירב בן ארי – Merav Ben Ari
שולי מועלם

תגובות