נפתלי שינדלר המנהל את #מדד_החירות ב כנסת פתוחה | Open Knesset מרחיב לגבי שאלות מתודולוגיות וסוגיות שעלו בשבוע האחרון באתר מידה :
"בשבוע שעבר פרסמנו ב'תנועה הליברלית החדשה' את מדד החירות הראשון לכנסת ה־20. מדד זה, המופיע לראשונה בישראל, עוקב אחר אופי הפעילות החקיקתית של נבחרי הציבור והשפעתה על חירות הפרט של אזרחי ישראל.

המונח "חירות הפרט" כולל חירות בכל תחומי החיים, הן בהיבטים הכלכליים הן בחירות האישית. מתוך תפיסת עולם ליברלית־קלאסית, אנו מצפים מנבחרי הציבור לצמצם את התערבות הממשלה בחיינו ככל האפשר, ולנצל את תקציביה למטרות החיוניות של הגנה על החיים והרכוש. הקטנת התערבות הממשלה כוללת צמצום רגולציה עסקית מסוגים שונים, וחקיקה פטרנליסטית ודתית לגווניה. תומכי השוק החופשי והסרת החסמים ימצאו את המדד ככלי עזר חשוב לקידום החירות בישראל.

מתודולוגיה: המדד מתבסס על נתוני ההצבעות והצעות החוק הפרטיות של חברי הכנסת שנאספו מאז השבעת הכנסת הנוכחית ועד היום. הפלטפורמה המשמשת לדירוג היא מערכת "כנסת פתוחה" שהוקמה על ידי הסדנא לידע ציבורי. עורכי המדד בחנו כל חוק משני היבטים: רמת הקשר של החוק לערכי המדד, וחשיבות החוק. החשיבות נקבעה בהתאם למידת ההשפעה המעשית של החוק על חיי אזרחים, ושיעור האזרחים הנפגעים מהחוק. מכך נובע כי רק חוק המשפיע באופן מובהק על רוב אזרחי ישראל במידה רבה, יקבל את החשיבות הגבוהה ביותר. כמו כן ניתן משקל מסוים למידת החשיפה שהחוק קיבל בקרב הציבור הליברלי, והענקנו משקל שלילי רב יותר לחוק שפוגע בכמה חירויות שונות במקביל."

http://mida.org.il/2016/08/28/%D7%97%D7%9B-%D7%A9%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C-%D7%95%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%90%D7%9C-%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A5-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%97/

תגובות