1-IMG_0561.JPG

נפטר פרופ' עזרה זהר, יהי זכרו ברוך.

הלוויה תתקיים היום בשעה 13:00 בהר הזיתים.


אחד הפרקים שעוד יכתבו על ההיסטוריה של החירות בישראל נכתב בתקופה בה הוביל פרופ' זהר את הקמת מפלגת עצמאות בה שיתפו פעולה מוטי היינריך ממקימי התנועה הליברלית החדשה המפעיל את אתר קו ישר, יעקב הפועל בבלוג הירוק והיה אחראי על הבטאון "אדם חופשי" ומר משה אליהו ממובילי הרעיון האובייקטיביסטי בישראל. בין המתנדבים שפעלו לקידום המפלגה היה גם צעיר בשם ירון ברוק, כיום מנהל את מכון איין ראנד בארה"ב.

בין ספריו שפורסמו "בצבת המשטר" ו"סדום או חלם" ו"איך יוצאים מזה". בשנת 1975 פרסם את הספר "בצבת המשטר" שקרא לסיום השיטה כלכלית-חברתית הריכוזית בישראל והפך לרב מכר, בשנת 1987 יצא לאור ספרון מאמרים בהוצאת "אדם חופשי" שנקרא "איך יוצאים מזה?".

"זאת היא השיטה…" נכתב על כריכתו האחורית: "זאת היא השיטה בה רצונו של הממסד הופך אדם לעשיר, לבעל מכונית או לבעל קרקע. "זאת היא השיטה בה זקוק אדם לקשרים ולפרוטקציה לקבלת שירותים חיוניים – ובהעדרם הוא נדחף לשימוש בשוחד או באלימות. "זאת היא השיטה שהפכה מדינה, שיכלה להיות מהעשירות בעולם בשל הפוטנציאל המדעי-טכנולוגי שלה, לפושטת יד ותלויה בחסדי זרים. "זאת היא השיטה שגרשה כל ישראלי עשירי מן הארץ והנוטלת מן היהודים את הרצון לעלות. ואיך נצא מזה? "לא בהטפת מוסר, לא באגודות למען הנימוס, לא בהחלפת פקידים. כל אלה כשלעצמם לא יועילו. המאבק חייב להתמקד על שחרור המשק מצבת המשטר. על סילוק ידיהם של הממשלה ושל "חברת העובדים" משליטה בכלכלה, על חופש ויוזמה. מאבק על חוקה שתגדיר את זכויות האזרח ותגביל את כוחו הבלתי מסוייג של השלטון ועל שיטת בחירות בה הנבחר תלוי בבוחר ולא בועדת-מינויים".

יהי זכרו ברוך.

תגובות