מרק לוגובסקוי במאמר נהדר ב-NRG שמחרב את טיעוני המתנגדים ליוזמת הקזינו ולגליזציה של הימורים:

״האובססיה של דרעי ובנט עם ׳ערכים׳ נובעת מאמונה, שערכים בהכרח סותרים בידור. זאת תפיסה מעוותת, נוצרית במהותה, שרואה בעשיית דברים לשם הנאה חטא. לפי תפיסה זו, כל מעשיו של אדם צריכים להיות אך ורק לשם השגת מטרות נעלות ואלטרואיסטיות. ואם הוא עושה משהו להנאתו, כהכרח בל יגונה, אזי עליו להתבייש בכך ולהתנצל על כך״.

http://m.nrg.co.il/online/1/ART2/756/572.html?hp=1&cat=479&loc=10&mob_referrer=http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/756/572.html?hp=1&cat=479&loc=10

תגובות