……בימים אלו עולות לכותרות המחאות של עובדי האריזה העוסקים באריזת טונה מיובאת לישראל. תעשייה מלאכותית זו התפתחה באופן מעוות כתוצאה מהגבלות שהוטלו על ייבוא טונה ארוזה בקופסאות. ענף אריזת הטונה, גם אם מוסיפים לו תבלינים שגם הם מיובאים, מתקיים אך ורק בזכות חסמים שמייקרים את היבוא.

 

 

תגובות