מייחסים לוולטיר את האמרה: "אינני מסכים עם הדברים שאתה אומר, אך אלחם עד טיפת דמי האחרונה למען זכותך לאמר אותם" זאת היא תמצית חופש הביטוי ההכרחי לקיום חברה חופשית.
כעת אנו למדים כי מפלגת Meretz מרצ מבקשת לסתום פיות ולחסום אז חירות הביטוי של יורם שפטל ב 103FM רדיו ללא הפסקה.
כבוד לעיקרון חירות הביטוי לא נמדד בנכונותך להקשיב לאמירות עימהן אתה מסכים אלא באותם מקרים בהם נאמרות אמירות מקוממות ודוחות עליהן אנו חולקים.
אנו ממליצים לפעילי מר"ץ לשקול שוב את גישתם ולהשתמש בערוצי התקשורת הרבים הפתוחים לשירותם על מנת להציג את עמדותיהם מבלי שאיש ימנע מהם זאת.

לפני שנתיים פרסמנו פוסט מודאג בעקבות התגברות ההתנכלות לחירות הביטוי בישראל מאגפים אחרים במערכת הפוליטית בישראל. לפניכם הפוסט הקודם:
https://www.facebook.com/NewLiberal/posts/760783513986779

תגובות