מוטי היינריך, ממיסדי התנועה הליברלית החדשה ועורך אתר קו ישר כותב על הצעקה שקמה לאחרונה בעקבות "מינויים פוליטיים" במשרדה של השרה מירי רגב:
"אם מתנתקים מהאידיאולוגיה "החברתית", מסתבר שרוב המשרדים הממשלתיים מיותרים. רוב ה"עשייה" הממשלתית מיותרת, רוב ה"סקטור הציבורי" מיותר לחלוטין ויש חלופות טובות יותר לביצוע אותן מטלות. עצם הקיום של רוב זרועות תמנון הסקטור הציבורי הוא "מינוי פוליטי" ענק."…

תגובות