seven.gif

בית המשפט החליט לחייב את עיריית ת"א להתערב בשעות הפעילות של המכולות הגדולות, החלטה אשר תשנה את פני העיר. אך יותר מכך: ההחלטה תשנה לגמרי את הדרך בה מרכזי הקניות עובדים.

פוליטיקאים מכל הכיוונים מיהרו להתייחס לפסיקת בית המשפט לחייב את עיריית ת"א לסגור את המכולות בשבתות. (מומלץ לקרוא את דבריו של אורי רדלר   על הפיסקה). בין ההתבטאויות השונות, גם  חברת הכנסת ציפי חוטובלי (הליכוד) פרסמה את עמדתה:

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ואין לאפשר מצב בו השוק החופשי רומס את פרנסתם של שומרי השבת. מעבר לכך חוק הוא חוק ומצופה מאבירי שלטון החוק בעיריית תל אביב לקיימו.

 

חברת הכנסת מאשימה את השוק החופשי על לא עוול בכפו. אף שוק חופשי לא בחר לקנות בשבת. אף שוק חופשי לא בחר להעסיק או לעבוד בשבת. אלה הם אזרחי המדינה, תושבי תל-אביב החופשיים (?) אשר מנסים לנהל את חייהם לפי הבחירות שלהם.

מדינת ישראל יכולה להיות יהודית, אך קודם לכן היא מדינת אזרחיה. נכון להיום אזרחיה בוחרים לעשות את הקניות שלהם בשבת ולשלם על זה כמה שקלים יותר. עמדתם של חוטובלי או מיכאלי אינן מעניינות את הציבור התל אביבי ואין הם מעוניינים לערוך את הקניות בשום יום אחר. אם הם היו מסכימים עם הפוליטיקאים, החנויות בשבת היו ריקות או סגורות. הצורך בכפיה מוכיח את אי הסכמת הציבור עם הרצון לשבות ביום השבת.

השלב הבא

במקרה ועיריית ת"א לא תשנה את חוקי העזר ואכן הסופרים הגדולים יסגרו בשבת ויופעלו "תורנויות", כיצד תראה מפת המרכולים של העיר?

למקרים כאלה כדאי להזכר בציטוט:

   כאשר הקניה והמכירה נשלטות עלידי המחוקק, הראשון להמכר יהיה אותו המחוקק (P.J. O'Rourke)

בעיריית ת"א מתכננים לנכס לעצמם את הזכות לקבוע אילו סופרים יהיו פתוחים בשבת, היכן ולכמה זמן. שינוי זה לוקח את כוח השליטה מהצרכנים אל הפוליטיקאים. מאותו היום, מאמציהם של בעלי הסופרים ישנו את הכיוון גם כן: לא צריך למצוא דרכים לספק את רצונותיהם של אלפי לקוחות בשביל להתפרנס, מספיק להגיע לפוליטיקאי אחד.

אגב, התערבויות מסוג זה של הממשל בשוק החופשי, הן בדיוק המהלכים המובילים לכך שיהיה לכם תירס בקולה.. (הסבר בוידאו המצורף)

 

{"video":"http://youtu.be/fGOj8kBpsD4","width":"400","height":"225"}

 

תגובות