מדוע לתמוך באמנים בתחום אחד ולא באחרים? מדוע דווקא אמנים ולא מקצועות אחרים? ומה באשר לנגרים מעולים? אינסטלטורים? כותבי סת"ם?
ראוי לחזור ולצטט את האמירה החשובה של ד"ר רפאל אמנון, שהיה חבר ועדת ורשובסקי שבחנה סבסוד אמנות (1994-1993) וכתב בסיכום דעת המיעוט: "תמיכה באמנות עשויה לגרוע מעצמאותה ולהפכה לתלויה במשטר. המרחק בין אמנות תלותית לבין אמנות מטעם אינו רב וברור כי לא לזה ולא לזה יקרא 'אמנות'. הוא הדין בטיפוח האמנות ובחינוך לאהבתה. מי יקבע מהי האמנות הראויה לאהבת הבריות ומי יחרוץ את דין האמנות הראויה לטיפוח? הרי בעצם הסלקציה הזאת, נחתך גורלן של יצירות לשבט או לחסד. ואולי אין מקום להתערבות השלטון בתחום רגיש זה? מאין לנו שהאמנות זקוקה כל כך לתמיכה וכי הגישה הפטרנליסטית היא הנכונה והחייבת לשלוט בכיפה? מדוע יש לעודד את היצירה המקומית – הרי אם טובה היא, ממילא ינהר הקהל אחריה ואם גרועה היא מה הטעם בעידודה?".
ראו טור בנושא בדהמרקר:
http://www.themarker.com/opinion/1.2385047

תגובות