מדוע כלכלנים מתנגדים לשכר מינימום?

בדרך כלל, כלכלנים חלוקים ביניהם כמעט על הכול.
אבל באופן פרדוקסלי, ישנו קונצנזוס רחב בקרב כלכלנים *נגד* שכר המינימום, בעוד שבשדה הפוליטי ישנו קונצנזוס *בעד*.

מאמר חדש ב- קיוונים מתמצת את עשר הסיבות העיקריות מדוע שכר מינימום הוא רעיון גרוע שפוגע בכולנו, ובעיקר בחלשים בחברה – צעירים ועובדים בלתי מיומנים.

תגובות