מדוע טענה Tamar Zandberg תמר זנדברג שהחוק הוביל לירידת מחירים? באתר מידה יצאו לבדוק….

"קביעה זו עוררה את חשדנו. כיצד תיתכן מחלוקת שכזו בעניין עובדתי? עיון בדו"ח שהוגש לשרת התרבות לפני כחודשיים פתר את התעלומה. מסתבר שיש הבדל בין המחיר הקטלוגי, הנקוב במדבקה שעל גב הספר, לבין המחיר בפועל כפי שנמכר בחנויות. אכן, כפי שח"כ זנדברג מציינת, מאז נחקק החוק, מחירו הקטלוגי של ספר חדש ירד בשיעור של 22%-11%. אלא שבו זמנית, המחיר הממוצע בפועל של ספר חדש זינק ב-54.5%.

http://mida.org.il/2015/06/04/%D7%96%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%92-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8-%D7%A9%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%A8/

תגובות