מבחינת ההסתדרות, כל האמצעים כשרים כדי לכפות על מרבית עובדי הראל ועד שהם לא מעוניינים בו. עובדי החברה קוראים לחבריהם לא להיכנע ללחץ… קיראו את כתבתו של חננאל ארמן באתר מידה
http://mida.org.il/2016/09/08/%D7%9C%D7%90-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%94/

תגובות