austrian-giants.jpg

b2ap3 thumbnail austrian-giants

 [בתמונה: כלכלנים אוסטרים בולטים; מימין לשמאל: מורי רות'ברד; זוכה פרס נובל לכלכלה פרידריך האייק; לודוויג פון-מיזס] 

בשנים האחרונות השיח הכלכלי בישראל הלך ותפס מקום גדול יותר מבעבר בפוליטיקה ובתקשורת. המחאה החברתית של 2011, שבשיאה הגיעה לכרבע מליון אנשים, גררה התעניינות רבתי בנושאים כלכליים וחברתיים. קריאות לפיקוח הדוק יותר על חלקים מסוימים בשוק או על שחרורם, על שינוי שיטת המיסוי — למעלה ולמטה, באופן אחיד או מפלה, על חלוקת העוגה התקציבית באופן שונה, על כניסה לגירעון מתוכנן או הימנעות מגירעון – נשמעו. השאלה הגדולה שעלתה סבבה סביב אחריות הממשלה והשלכות ההתערבות הממשלתית בכלכלה.
אך בכדי להבין את השלכות אלו, יש קודם להבין מהי בכלל כלכלה, מהו שוק ומהם התהליכים שמתרחשים בו. האסכולה האוסטרית לכלכלה הינה תיאוריה כלכלית דדוקטיבית (משמע: מפותחת באופן לוגי מהנחות פשוטות ומניבה לאחר מכן ניבויים שניתן לבחון במציאות) של השוק, מרמת הפעולות של האדם הבודד ועד למערכת מורכבת של מיליארדי פרטים והאינטראקציות ביניהם. ללא הנחות יסוד מופרכות וללא הפשטות יתר, האסכולה מדגישה את מורכבות המשק ואת השונות האנדיבידאליות של הפרטים המרכיבים אותו.

ההרצאה המובאת, שנשא חבר התנועה הליברלית יונתן אוקון, הינה מבוא לכלכלה אוסטרית. ההרצאה מציעה היכרות עם מושגים בסיסיים במדע הכלכלה, הבנת תהליכים כלכליים ונותנת הצצה ומסגרת להבין כיצד התערבויות ממשלתיות שונות – בעיקר פיקוח על מחירים, הוצאה ממשלתית גדולה והדפסת כסף – משפיעות על המשק ורווחתם של הפרטים.

נכיר מושגים בסיסיים במדע הכלכלה ונבין תהליכים כלכליים — ללא הנחות יסוד מופרכות לגבי טבע האדם. ניתן הצצה ומסגרת להבין כיצד התערבויות ממשלתיות שונות – בעיקר פיקוח על המחירים והוצאה ממשלתית גדולה – משפיעות על המשק.

{"video":"<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Lks9If7vuC8">http://www.youtube.com/watch?v=Lks9If7vuC8</a>","width":"400","height":"225"}

 

תגובות