מאמר של דוד רוזנטל חבר הפורום הרעיוני של התנועה הליברלית ב"גלובס" דן בהצעה המופרכת של כחלון למסות את המשקיעים על הדירה השלישית ומעלה.

[תיקון למאמר המודפס: בדפוס התהפכו הנתונים המספריים, ולהלן הנתונים המדוייקים: 63% במדינות ה-OECD, ו-68% בישראל]

הגדרת הבעיה אליבא דכחלון שגויה, הבעיה איננה שיעור הרוכשים להשקעה הגבוה יחסית לשוכרים ולרוכשים למגורים, אלא פשוט מחסור בדיור, הן לקניה והן לשכירות. אם היה ביקושים גואים לדירות ובמקביל גם היה היצע שיכול לענות על הביקוש, התוצאה הייתה פשוט ירידה במחיר השכירות בגלל עודף היצע, ואשר בתורה תרסן את האטרקטיביות של השקעה זו. לעומת זאת, כאשר ההיצע מוגבל, בגלל ביורוקרטיה מסורבלת והליכי תכנון איטיים מאד, התוצאה היא עליית מחירים.
http://digital.globes.co.il/Olive/ODN/Globes/shared/ShowArticle.aspx?doc=GLBCOT%2F2016%2F09%2F25&entity=Ar03000&sk=3B6BA26C

תגובות